Privacy

Privacyverklaring

Vakantiepanel.nl is een gebruikersplatform dat het mogelijk maakt om reiservaringen in het bijzonder, maar niet beperkt tót, informatie over bestemmingen, accommodaties, vliegmaatschappijen, bezienswaardigheden en/of horecagelegenheden van vakantiegangers (‘Vakantiegangers’) en reisexperts (‘Experts’) samen te brengen met het doel bezoekers van onze website:

1. een platform te bieden om kwalitatieve en kwantitatieve reiservaringen te lezen, te delen en/of te (be)oordelen;
2. de gelegenheid te bieden informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze website, of om indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere bezoekers;
3. informatie te bieden over andere reisgerelateerde content, zoals het weer, historische klimaattabellen, geografische aanduidingen, etc.
4. informatie over reisproducten zoals reisgidsen te geven, en de mogelijkheid te bieden om die via onze website te kopen.

Bij Vakantiepanel.nl beseffen we dat privacy erg belangrijk is. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten, services en websites die door ons worden aangeboden.

1. Persoonsgegevens Vakantiegangers. Als Vakantieganger kun je je reiservaring op onze website doorgeven. Je zal worden gevraagd om een online formulier in te vullen voor: jouw voornaam, woonplaats en e-mailadres. Deze informatie is vereist om de door jezelf opgegeven informatie te verifiëren. Vakantiepanel.nl kan je e-mailadres gebruiken om de afkomst en juistheid van het bericht te kunnen controleren. Door jouw reiservaring door te geven aan Vakantiepanel.nl ga je met dit gebruik van je gegevens akkoord.

2. Persoonsgegevens Experts. Vakantiepanel.nl selecteert Experts, die een naam, contactadres en e-mailadres moeten opgeven, en soms een foto insturen. Experts maken een gebruikersprofiel aan en krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord. Vakantiepanel.nl zal Experts niet vragen om andere informatie, tenzij de Expert hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 3. Persoonsgegevens bij bestellingen jouw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van met jou gesloten overeenkomsten door het kopen van reisproducten via onze website. 

 4. Uitbreiding van diensten. Verder zal Vakantiepanel.nl na jouw toestemming daartoe je e-mailadres gebruiken om je op de hoogte te stellen van een uitbreiding van haar diensten op haar website. Bij de uitbreiding van de diensten van Vakantiepanel.nl moet je onder ander denken aan het aanmaken van een profiel, het redigeren van je eigen teksten, toevoegen van foto’s, het sharen van persoonlijke content met vrienden, sms-diensten, sociale netwerkmogelijkheden, blogs, het per e-mail ontvangen van nieuwsbrieven, informatie over bepaalde akties, prijzen of attenties en dergelijke.

5. Derden. Vakantiepanel.nl kan jouw (naw) gegevens gebruiken om je op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van haarzelf [en/of door ons geselecteerde bedrijven.]

6. Beveiliging. Bij Vakantiepanel.nl worden strikte beveiligingsmaatregelen in acht genomen, die  in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving voor gegevensbescherming, dit om misbruik en niet geautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te voorkomen.

7. Afmelden. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Vakantiepanel.nl. Indien je geen prijs meer stelt op de informatie die je via Vakantiepanel.nl ontvangt, kun je dit per e-mail doorgeven aan info@Vakantiepanel.nl of per post aan het hieronder genoemde adres. Een zogenaamde opt-out knop is ook ingevoegd in een eventuele nieuwsbrief waarvoor je je hebt aangemeld, zodat je altijd zelf bepaalt of je nog een volgend bericht wilt ontvangen.

De gegeven review content blijft eigendom van Vakantiepanel. Indien gewenst kunnen persoonlijke gegevens wel verwijderd worden, content blijft zichtbaar op de website.

8. Inzage, correcties, klacht en toezicht. Neem contact met ons op via het onderstaande adres als je nog verdere vragen of klachten hebt over het beheer of gebruik van persoonsgegevens of als je jouw gegevens wilt laten corrigeren en/of wilt laten verwijderen.

Vakantiepanel via info@vakantiepanel.nl

of  per post sturen naar

Qenty B.V. 

Institutenweg 24, 7521 PK Enschede

9. Wijzigingen. Deze privacy verklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We verwachten dat de meeste wijzigingen van ondergeschikte aard zullen zijn. Desondanks zullen we alle wijzigingen van het privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we zorgen voor een meer opvallende kennisgeving. Elke versie van deze privacy verklaring wordt onderaan de pagina aangeduid met de datum waarop het beleid van kracht is geworden.

10. Cookies. Wanneer je de website van Vakantiepanel.nl bezoekt, verzenden we een of meer cookies (een klein bestand met een tekenreeks) naar jouw computer waaraan jouw browser kan worden herkend. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren, onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan, de zoekresultaten en advertentierelevantie te verbeteren en gebruikerstrends bij te houden. Vakantiepanel.nl gebruikt ook cookies in haar advertentieservices om adverteerders en uitgevers te helpen bij het weergeven en beheren van advertenties op internet. De adverteerder kan door de cookie zien of een campagne of de wijze van adverteren wel succesvol is. Als je dat wilt dan kun je alle cookies die al op jouw harddisk staan wissen door te zoeken naar bestanden met “cookie”in de naam en deze te verwijderen en voor de toekomst kun je je browser zo instellen dat cookies worden geblokkeerd.

 11. IP-adres en logfiles. Wanneer je de website van Vakantiepanel.nl opent, leggen onze servers automatisch de gegevens vast die jouw browser verzendt wanneer je een website bezoekt. Deze serverlogbestanden bevatten mogelijk gegevens als jouw webverzoek, IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van jouw bezoek en een of meer cookies waaraan jouw browser kan worden herkend. We gebruiken deze gegevens om statistieken te genereren of surfgedrag te analyseren om de website te optimaliseren. Het IP-adres, en ook je eventueel opgegeven NAW-gegevens en e-mailadres, worden wel opgeslagen om aangeleverde content te kunnen beheren, om de veiligheid van het netwerk te garanderen en om te controleren op inbreuk op enig intellectueel-eigendomsrecht, op enige andere overtreding van de Wet of op enige regelgeving of op de gebruikersvoorwaarden van Vakantiepanel.nl zelf. Persoonsgegevens of IP-adressen, kunnen mogelijk gevorderd worden door de Stichting BREIN, Fiod of het Openbaar Ministerie. Wij zullen deze echter nooit vrijwillig afgeven, maar slechts als daar een formele vordering toe wordt overlegd of aan ten grondslag ligt.

 12. Andere websites. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze diensten. Op de website van Vakantiepanel.nl staan hyperlinks of advertenties van derden. Vakantiepanel.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud waarnaar deze verwijzen en zij heeft daar geen invloed op.

13. Onder 16 ? Het is wettelijk gezien niet toegestaan om persoonsgegevens te verwerken van jongeren onder de 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Wij zullen bij het constateren van overtreding hiervan, of bij misbruik, dan ook alle persoonsgegevens direct verwijderen.

 

September 2014