Ervaar Pasen in het buitenland

20-03-2015

Voor Christenen zijn Goede Vrijdag en Pasen een van de belangrijkste feestdagen van het jaar. Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. Met Pasen gedenken en vieren Christenen de wederopstanding van Jezus. In Nederland wordt Pasen zoals bekend twee dagen lang gevierd, maar er zijn ook landen waar het feest bijna een week duurt.

Spanje
In Spanje vieren ze het Paasfeest erg uitgebreid. De week voor Pasen is de zogenaamde Semana Santa. Vrij vertaald betekent dit “Heilige week”. In 2015 valt de Semana Santa van 2 tot en met 5 april. Één van de steden waar Pasen uitbundig wordt gevierd is Sevilla. In deze stad worden zo'n 60 processies gehouden. Dit zijn religieuze optochten waarbij levensgrote religieuze beelden door de stad gedragen worden. Het is een zeer indrukwekkend gezicht dat u eigenlijk een keer in uw leven gezien moet hebben!

Italië
Er zijn veel verschillende paastradities in Italië.Vrijwel iedere grote stad viert het feest op haar eigen unieke manier. De paasmis in Rome waarin de paus het Urbi et Orbi uitspreekt over het Sint-Pietersplein is waarschijnlijk de meest bekende traditie. Minder bekend is het “Lo scoppio del carro” in Florence. De explosie van de kar is het hoogtepunt van het paasfeest. Nadat de paasdienst heeft plaatsgevonden volgt er een optocht die om precies twaalf uur wordt beëindigd door het laten ontploffen van “il carro”. Een witte, tegenwoordig mechanische, duif wordt gebruikt om de kar tot ontsteking te brengen. Het kleurrijke vuur zorgt voor een spectaculair gezicht dat u nooit meer zult vergeten.


Griekenland
Doordat de Grieken de oude Byzantijnse kalender gebruiken valt het Griekse paasfeest niet altijd tegelijk met het Nederlandse paasfeest. In 2015 valt Pasen in Griekenland op 12 april. De week voorafgaand aan deze datum heet de Grote Week. Iedere dag is er een mis in de plaatselijke kerken. De dag voorafgaand aan de 1e Paasdag wordt de stille Zaterdag genoemd. Tijdens de avondmis wordt er een kaars doorgegeven in de kerk. De vlam van deze kaars noemt men het heilige licht. Na de mis wordt er een prachtig vuurwerk ontstoken en vieren de Grieken het einde van de vastenperiode. Tijdens de Paasdagen geniet iedereen van het samenzijn van de gehele familie. Dit samenzijn gaat gepaard met het traditioneel roosteren van lam en schaapsvlees. Het paasfeest in Griekenland is zo uitgebreid dat het voor iedereen die het mee maakt een onvergetelijke ervaring zal vormen.